5 Days of Violence Prevention

5 unika dagar i Stockholm med några av världens främsta experter på unga, maskulinitet och våldsprevention

5 Days of Violence Prevention

Fem unika dagar i Stockholm med några av världens främsta experter på unga, maskulinitet och våldsprevention 

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) samt Män för Jämställdhets Arvsfondsprojekt Frihet från våld (FFV) bjöd in olika målgrupper till olika aktiviteter under fem dagar. Det blev en oförglömlig dialog med några av världens främsta experter inom området, en våldsförebyggande festival med genusperspektiv.

Mer om 5 Days of Violence Prevention

Mäns utövande av våld är ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem som drabbar andra män, kvinnor och barn. Våldet medför enorma kostnader och får allvarliga sociala konsekvenser både för samhället i stort och för de individer som drabbas.

Unga män är en nyckelgrupp i arbetet mot våld, då de är överrepresenterade i statistiken både som förövare och offer. I Sverige saknas dock ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete med fokus på killar och unga män.

Forskning visar att våldsförebyggande arbete som har en medveten ansats att förändra stereotypa föreställningar om kön, har större effekt både vad gäller förändrade attityder och beteenden. En central faktor är att se killar och unga män som positiva drivkrafter i detta förändringsarbete.

5 Days of Violence Prevention

5 Days of Violence Prevention är ett internationellt initiativ där vi arrangörer under en vecka, 12-16 maj, organiserar aktiviteter, för olika målgrupper med olika syften.

Vi har tidigare arrangerat konferensen ”Att stoppa unga mäns våld – en ledarskapsfråga”, som hölls i Stockholm i 12-13 juni 2013. Dessutom planerar vi en ny konferens “Hållbara investeringar – förebygg unga mäns våld” i Stockholm den 21-22 november 2014. Boka in den i kalendern redan nu.

Föreläsarnas presentationer

Onsdag, 14 maj

Internationellt expertmöte

Introduction


Peter Söderström, Training and Strategic Development, Freedom From Violence – Centre for Violence Prevention, Men for Gender Equality, Stockholm, Sweden.

Magnus Loftsson, Project Leader, Freedom From Violence – Centre for Violence Prevention, Men for Gender Equality, Stockholm, Sweden.

Introduction to the Expert Meeting & Violence prevention – the context

Theme 1 – Why do young men use the majority of all violence?


Liz Kelly, PhD, Professor of Sexualised Violence, London Metropolitan University and Director of the Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU), London, England.

Thinking about prevention: long term change and the involvement of young men

Gary Barker, PhD, International Director and founder of Promundo, Brasilien, Rio de Janeiro, Brazil

Young men and violence: building voices of resistance

Theme 2 – How can we prevent young men’s violence?


Sharyn J. Potter, Ph.D., MPH, Associate Professor, Department of Sociology and Co-Director, Prevention Innovations, University of New Hampshire, USA.

Preventing Sexual Violence Using a Bystander Approach

Dean Peacock, Founding Director, Sonke Gender Justice Network, Cape Town Area, South Africa

Advocacy and activism: Mobilising men for gender justice

Torsdag, 15 maj

Att förebygga unga mäns våld – seminarium med global dialog

Introduction

Peter Söderström, Magnus Loftsson: Introduction to the seminar and Violence prevention – the context 

Theme 1 – Why do young men use the majority of all violence?


Liz Kelly: Thinking about prevention: long term change and the involvement of young men

Theme 2 – How can we prevent young men’s violence?


Dean Peacock: Advocacy and activism: mobilising men for gender justice

Dr. Zulema Altamirano Argudo, Seconded National Expert – Gender-based violence, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania
Christian Veske, Networking and Communications | Men and Gender Equality, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

How to prevent young men’s violence – EIGE’s work on Gender-based Violence

Graham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland

Preventing young men’s violence against women

Stephanie Miedema, Research and Evaluation Analyst, Partners for Prevention, UNDP, UNFPA, UN Women & UNV, Asia-Pacific regional joint programme for gender-based violence prevention, Bangkok, Thailand

Why do some men use violence against women and how can we prevent it?

John Doyle, Coordinator of Domestic Violence Intervention Programme (MEND), Men Ending Domestic Abuse, The Men’s Development Network Ltd. Dublin, Ireland

Working with young men who are violent 

Theme 3 – Which future directions are needed within our field of work?


Alan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa
Future Directions

Sharyn J. Potter: Vision for research and practice – Ten Years of Research and Practice on Engaging Bystanders in the Prevention of Sexual Assault   

Fredag, 16 maj

Mentors in Violence Prevention

Unikt seminarium om internationellt utvecklingsarbete av Mentors in Violence Prevention (MVP) och erfarenhetsutbyte mellan USA, Skottland och Sverige

Alan Heisterkamp: Sioux City Multi Partner, Multi Systemic Approach

Graham Goulden: The Scottish Peer to Peer System

Dennis Nyström, Project Co-worker & Trainer/Mentor, Freedom From Violence – Center for Violence Prevention, Men for Gender Equality & Peter Söderström & Peter Svensson, Trainer/MentorPilot work in Swedish schools

Bildgalleri

Graham Goulden1

15 internationella experter

Experter från hela världen

Vi är glada och stolta över att presentera 15 av världens främsta experter på unga, maskulinitet och våldsprevention.

Sydamerika

Gary Barker, PhD, International Director and founder of Promundo, Brasilien, Rio de Janeiro, Brazil

Liz Kelly, PhD, Professor of Sexualised Violence at London Metropolitan University and Director of the Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU), London, England

Afrika

Dean Peacock, Founding Director, Sonke Gender Justice Network, Cape Town Area, South Africa

Asien 

James Lang, Programme Coordinator of Partners for Prevention, UNDP, UNFPA, UN Women & UNV, Asia-Pacific regional joint programme for gender-based violence prevention, Bangkok, Thailand

Nordamerika

Sharyn J. Potter, Ph.D., MPH, is an associate professor in the Department of Sociology and Co-Director of Prevention Innovations at University of New Hampshire, USA

Linda Coates, PhD, Associate Professor of Psychology at Okanagan College, Vancouver, Canada

Allan Wade, PhD, senior faculty with the Master of Counselling Program, City University of Seattle and Adjunct Associate Professor of Social Work at the University of Victoria, Vancouver Island, Canada

Jeffrey O`Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS).

Alan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa

Europa

Pierrette Pape, Policy Officer and Project Coordinator Violence against Women, The European Women’s Lobby (EWL), Brussels, Belgium

Graham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland

John Doyle, Coordinator of Domestic Violence Intervention Programme (MEND), Men Ending Domestic Abuse, The Men’s Development Network Ltd. Dublin, Ireland

Dr. Zulema Altamirano Argudo, Seconded National Expert – Gender-based violence, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

Christian Veske, Networking and Communications | Men and Gender Equality, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

Dr Dinesh Sethi, Regional Adviser on Violence and Injury Prevention at WHO’s Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Arrangörer och kontaktpersoner

Män för Jämställdhet

Peter Söderström, peter.soderstrom@mfj.se 070-362 35 25

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR

Céline Gierttaceline.giertta@kvinnojouren.se 0703-40 82 12

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Karen Austin, karen.austin@mucf.se 070-299 58 34

Mer om veckans dagar och aktiviteter

 

IN DIGNITY: Using Response-Based Practice to Address Violence and Adversity

Dag 1: Utbildning i Response 
Based Practice

Första dagen i utbildning i Response Based Practice för professionella och frivilliga som i samtal möter unga i risk för eller med erfarenhet av våld.

Plats och datum: Stockholm, 12-13 maj
Tid: Måndag och tisdag 08.30-16.30
Språk: Engelska
Plats: J&N at Work, Hantverkargatan 7, 112 21 Stockholm

Response-based practice is a comprehensive framework for working with individuals, families and communities who are addressing violence and other forms of adversity.The framework integrates research on violence and language and social responses with social justice oriented and collaborative methods in community development and mental health practice.

In this two day workshop, Linda and Allan will present the key tenets and methods of response-based practice and its relevance for diverse settings (e.g., child protection, transition houses, victim assistance, policing, nursing, therapy, community development, family law, and research).

Participants will extend their analysis of violence and resistance, critically examine language used in professional and public settings, view live and recorded interviews, learn gentle and jargon free interviewing methods, examine the liberatory and restrictive power of questions, quietly text message, relate response-based practice to their interests, and explore responses to adversity in fiction and dissident literature.

Linda Coates

Linda Coates Ph.D. – has received international acclaim from researchers, legal and mental health professionals, and victims’ advocates for her work on the connection between violence and language in diverse settings. She has worked closely with Allan Wade and Nick Todd in developing the response-based approach to community work and therapy with victims and perpetrators and is Associate Professor of Psychology at Okanagan College. Linda has published numerous articles and book chapters on the connection between violence and language.

Allan Wade

Allan Wade Ph.D./RCC – is a family therapist and researcher in private practice. Allan is primarily concerned with addressing the problem of violence in all its forms and in promoting socially just legal and human services work. With Linda Coates and Nick Todd, Allan has developed a response-based approach to working with victims and perpetrators of violence. Allan presents his work internationally and is the Program Coordinator of the Master of Counseling Program, City University of Seattle, on Vancouver Island.

 

IN DIGNITY: Using Response-Based Practice to Address Violence and Adversity

Dag 2: Utbildning i Response 
Based Practice

Andra dagen i utbildning i Response Based Practice för professionella och frivilliga som i samtal möter unga i risk för eller med erfarenhet av våld.

Plats och datum: Stockholm, 12-13 maj
Tid: Måndag och tisdag 08.30-16.30
Språk: Engelska
Plats: J&N at Work, Hantverkargatan 7, 112 21 Stockholm 

Response-based practice is a comprehensive framework for working with individuals, families and communities who are addressing violence and other forms of adversity.The framework integrates research on violence and language and social responses with social justice oriented and collaborative methods in community development and mental health practice.

In this two day workshop, Linda and Allan will present the key tenets and methods of response-based practice and its relevance for diverse settings (e.g., child protection, transition houses, victim assistance, policing, nursing, therapy, community development, family law, and research).

Participants will extend their analysis of violence and resistance, critically examine language used in professional and public settings, view live and recorded interviews, learn gentle and jargon free interviewing methods, examine the liberatory and restrictive power of questions, quietly text message, relate response-based practice to their interests, and explore responses to adversity in fiction and dissident literature.

Linda Coates

Linda Coates Ph.D. – has received international acclaim from researchers, legal and mental health professionals, and victims’ advocates for her work on the connection between violence and language in diverse settings. She has worked closely with Allan Wade and Nick Todd in developing the response-based approach to community work and therapy with victims and perpetrators and is Associate Professor of Psychology at Okanagan College. Linda has published numerous articles and book chapters on the connection between violence and language.

Allan Wade

Allan Wade Ph.D./RCC – is a family therapist and researcher in private practice. Allan is primarily concerned with addressing the problem of violence in all its forms and in promoting socially just legal and human services work. With Linda Coates and Nick Todd, Allan has developed a response-based approach to working with victims and perpetrators of violence. Allan presents his work internationally and is the Program Coordinator of the Master of Counseling Program, City University of Seattle, on Vancouver Island.

Internationellt expertmöte

Exklusivt möte endast för inbjudna experter, strateger, politiker och media.

Experter från hela världen som deltar i mötet

Vi är glada och stolta över att presentera 15 av världens främsta experter på unga, maskulinitet och våldsprevention.

Sydamerika

Gary Barker, PhD, International Director and founder of Promundo, Brasilien, Rio de Janeiro, Brazil

Liz Kelly, PhD, Professor of Sexualised Violence at London Metropolitan University and Director of the Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU), London, England

Afrika

Dean Peacock, Founding Director, Sonke Gender Justice Network, Cape Town Area, South Africa

Asien 

James Lang, Programme Coordinator of Partners for Prevention, UNDP, UNFPA, UN Women & UNV, Asia-Pacific regional joint programme for gender-based violence prevention, Bangkok, Thailand

Nordamerika

Sharyn J. Potter, Ph.D., MPH, is an associate professor in the Department of Sociology and Co-Director of Prevention Innovations at University of New Hampshire, USA

Linda Coates, PhD, Associate Professor of Psychology at Okanagan College, Vancouver, Canada

Allan Wade, PhD, senior faculty with the Master of Counselling Program, City University of Seattle and Adjunct Associate Professor of Social Work at the University of Victoria, Vancouver Island, Canada

Jeffrey O`Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS).

Alan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa

Europa

Pierrette Pape, Policy Officer and Project Coordinator Violence against Women, The European Women’s Lobby (EWL), Brussels, Belgium

Graham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland

John Doyle, Coordinator of Domestic Violence Intervention Programme (MEND), Men Ending Domestic Abuse, The Men’s Development Network Ltd. Dublin, Ireland

Dr. Zulema Altamirano Argudo, Seconded National Expert – Gender-based violence, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

Christian Veske, Networking and Communications | Men and Gender Equality, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

Dr Dinesh Sethi, Regional Adviser on Violence and Injury Prevention at WHO’s Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

 

Att förebygga unga mäns våld

Ett seminarium med en global dialog

Ett unikt seminarium med några av världens främsta experter på unga, maskulinitet och våldsprevention.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR, Ungdomsstyrelsen samt Män för Jämställdhets Arvsfondsprojekt Frihet från våld (FFV) bjuder in till en dag där vikten av förebyggande arbete riktat till unga, med fokus på unga mäns våld belyses av några av världens mest framstående experter.

Målgrupp: Politiker, professionella i myndigheter och kommuner samt frivilligorganisationer
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Tid: 08.30-17:00 torsdag den 15 maj 2014
Språk: Engelska

Syfte med seminariet

Syftet med seminariet är att:

  1. uppmärksamma betydelsen av att långsiktiga våldsförebyggande insatser mot könsrelaterat våld prioriteras i samhället
  2. uppmärksamma och sprida kunskap om våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv med fokus på målgruppen killar och unga män
  3. belysa kunskapsläget ur ett internationellt perspektiv och starta en global dialog
  4. inspirera till förändring och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av olika former av våldsförebyggande insatser på alla nivåer mot könsrelaterat våld

Seminariets fokus

Seminariets kommer att belysa:

  1. Varför det är viktigt att synliggöra könsrelaterat våld och förebygga unga mäns våld
  2. Internationella erfarenheter, best-practice och evidens för hur unga mäns våld kan förebyggas
  3. Vilka steg som måste tas för att det våldsförebyggande arbetet skall kunna prioriteras, utvecklas, spridas och integreras globalt och i Sverige

Program 15th of May

Introduction

08:00

Registration

08:30

Welcome! Alice Bah Kuhnke, Director General, The Swedish Agency for Youth and Civil Society, Stockholm, Sweden

08:35

Introduction to the seminar Peter Söderström, Training and Strategic Development, Freedom from Violence, Men for Gender Equality, Stockholm, Sweden

08:40

Violence prevention – the context Magnus Loftsson, Project leader, Freedom from Violence, Men for Gender Equality, Stockholm, Sweden
Theme 1 – Why do young men use the majority of all violence?

08:50

Why is it important to focus on young men within violence prevention? Liz Kelly, PhD, Professor of Sexualised Violence at London Metropolitan University and Director of the Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU), London, England

09:15

Why is it important to focus on young men within violence prevention? Jeffrey O’Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS)

09:35

Energizer
Theme 2 – How can we prevent young men’s violence?

09:40 

How to prevent young men’s violencePierrette Pape, Policy Officer and Project Coordinator Violence against Women, The European Women’s Lobby (EWL), Brussels, Belgium

10:00

Coffee – break

10:30 

Advocacy and activism: Mobilising men for gender justiceDean Peacock, Founding Director, Sonke Gender Justice Network, Cape Town Area, South Africa

10:50

How to prevent young men’s violenceDr. Zulema Altamirano Argudo, Seconded National Expert – Gender-based violence, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania. Christian Veske, Networking and Communications | Men and Gender Equality, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

11:15

Energizer

11:20

Preventing young men’s violence against womenGraham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland

11:40

Data on young men’s violence against women in Asia-Pacific and implications for prevention practiceStephanie Miedema, Research and Evaluation Analyst, Partners for Prevention, UNDP, UNFPA, UN Women & UNV, Asia-Pacific regional joint programme for gender-based violence prevention, Bangkok, Thailand

12:00

Lunch
Theme 2 – How can we prevent young men’s violence?

13:00

How to prevent young men’s violenceLinda Coates, PhD, Associate Professor of Psychology at Okanagan College, Vancouver, Canada

13:20

How to prevent young men’s violenceAllan Wade, PhD, senior faculty with the Master of Counselling Program, City University of Seattle and Adjunct Associate Professor of Social Work at the University of Victoria, Vancouver Island, Canada

13:40

How to prevent young men’s violenceJohn Doyle, Coordinator of Domestic Violence Intervention Programme (MEND), Men Ending Domestic Abuse, The Men’s Development Network Ltd. Dublin, Ireland
Workshops – How can we prevent young men’s violence?

14:05

Introduction to workshopsThe workshops have been divided based on the WHO socio-ecological model. The content of each workshop will be determined by the participants’ questions and led by a representative from one of the organizing associations.

14:10

Participants led workshops – How do we prevent men’s violence?

Workshop 1
Individual level

Liz Kelly

Linda Coates

Allan Wade

John Doyle

Workshop 2
Relational level

Sharyn J. Potter

Jeffrey O’Brien

Graham Goulden

Workshop 3
Community level

Alan Heisterkamp

Dean Peacock

Stephanie Miedema

Workshop 4
Societial level

Dr Dinesh Sethi

Christian Veske

Dr. Zulema
Altamirano Argudo

Pierrette Pape

A coffee break is included in all workshops

Magnus Loftsson – workshop-leader

Karen Austin – workshop-leader

Peter Söderström – workshop-leader

Olga Persson – workshop-leader

15:20

Break

15:40

Presentation of the workshop
Theme 3 – Which future directions are needed within our field of work? 

16:00

Future directionsAlan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa

16:15

Vision for research and practiceSharyn J. Potter, Ph.D., MPH, is an associate professor in the Department of Sociology and Co-Director of Prevention Innovations at University of New Hampshire, USA

16:30

Concluding remarksDr Dinesh Sethi, Regional Adviser on Violence and Injury Prevention at WHO’s Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

16:45

Concluding remarksOlga Persson, Federal Secretary, The Swedish Association of Women’s Shelters and Young Women’s Empowerment Centres, Stockholm, Sweden

16:55

Thank you!

 

Mentors in Violence Prevention

Det mest använda våldsförebyggande programmet mot könsrelaterat
våld på colleges och inom professionell idrott i USA.

Ett unikt seminarium om internationellt utvecklingsarbete av Mentors in Violence Prevention (MVP) och erfarenhetsutbyte mellan USA, Skottland och Sverige.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR, Ungdomsstyrelsen samt Män för Jämställdhets Arvsfondsprojekt Frihet från våld (FFV) bjuder in till ett halvdags-seminarium om våldspreventionsprogrammet MVP.

Målgrupp: Praktiker intresserade av våldsförebyggande arbete mot könsrelaterat våld.
Tid: 08.30-13.00 fredag den 16 maj 2014
Språk: Engelska

Seminariet

Möt tre internationella experter Jeffrey O’Brien, Alan Heisterkamp och Graham Goulden och lyssna på deras erfarenheter av arbetet med det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention i USA och Skottland, samt ta del av de första svenska erfarenheterna av arbetet med MVP på gymnasie- och högstadieskolor.

Syftet med seminariet är att:

  1. ge en bakgrund och förståelse för programmets syfte och innehåll
  2. delge erfarenheter från utbildning, genomförande, implementering och utvärdering från USA, Skottland och Sverige
  3. beskriva och reflektera över möjligheter och utmaningar

Bakgrund om MVP

The MVP Model originated in 1993 with the creation of the Mentors in Violence Prevention Program at Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society. With initial funding from the U.S. Department of Education, the multiracial MVP Program was designed to train male college and high school student-athletes and other student leaders to use their status to speak out against rape, battering, sexual harassment, gay-bashing, and all forms of sexist abuse and violence. A female component was added in the second year with the complementary principle of training female student-athletes and others to be leaders on these issues.

The Mentors in Violence Prevention (MVP) Model is a gender violence, bullying, and school violence prevention approach that encourages young men and women from all socioeconomic, racial and ethnic backgrounds to take on leadership roles in their schools and communities. The training is focused on an innovative ”bystander” model that empowers each student to take an active role in promoting a positive school climate. The heart of the training consists of role-plays intended to allow students to construct and practice viable options in response to incidents of harassment, abuse, or violence before, during, or after the fact. Students learn that there is not simply ”one way” to confront violence, but that each individual can learn valuable skills to build their personal resolve and to act when faced with difficult or threatening life situations.

Jeffrey O’Brien

Jeffrey O’Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS).

Jeff O’Brien, one of the United States’ leading gender violence prevention educators, is the long-time director of Mentors in Violence Prevention (MVP) National, the first and largest gender violence prevention initiative in college and professional athletics in North America, and the first to utilize the “bystander” approach.  He has been working with education systems, athletics, and the military on these issues since the late nineties.

O’Brien began working in the gender violence prevention education field in 1991, with MVP in 1997, and has experience in all aspects of prevention education including: training delivery to groups ranging from middle school to adult in multiple settings; training of trainers; curriculum development; evaluation; program management and leadership, policy development, technical assistance and implementation.  Jeff provides technical assistance in these areas for the military, educational institutions, corporations, government agencies, non-profit organizations and community agencies.

O’Brien’s work within the military and athletics is extensive. Jeff serves as a Subject Matter Expert on bystander intervention and gender violence for all branches of the US military and has developed and delivered domestic and sexual violence prevention education for US military members on many dozens of bases in Iraq, Bahrain, Germany, England, Japan, Hawaii, Alaska and throughout the CONUS.  He is one of three SME’s to create the US Air Force’s Bystander Intervention Training (BIT).  BIT was delivered Air Force-wide to more than 350,000 Airmen by June 2012.

Jeff has provided trainings for thousands of student-athletes at over 150 universities, including leading conference-wide training relationships with the Southeastern Conference, A-10 Conference and Big Ten Conference.  Jeff has worked with dozens of professional sport teams and leagues including the NFL, MLB, NBA, WNBA, NASCAR and Major League Lacrosse.

Jeff is a published author and speaks regularly with the media.  He has presented at over 100 conferences and is regularly sought after for expert perspective and technical assistance regarding bystander intervention, gender violence, leadership and sport in society. He has been interviewed and quoted by media outlets including: CNN, Court TV, NY Times, Boston Globe, Parade Magazine, NPR, BBC, MSBNC, A & E Investigative Reports, Sacramento Bee, Pittsburgh Tribune-Review, Teaching Tolerance Magazine, Step On Line.com, Boston Herald, NECN, CN8 and FOX News.

He holds a BA in English and MS in Education from Canisius College in Buffalo, New York and is currently pursuing a doctorate degree in Educational Leadership from the University of Central Florida.  Jeff was decorated football student-athlete and inducted into the Canisius College Sports Hall of Fame in 1999.  He lives in Orlando, FL with his wife and partner Jennifer Williams and their sons Parker and Alexander.

Alan Heisterkamp

Alan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa

Alan Heisterkamp, Ed.D., directs the Mentors in Violence Prevention Leadership Institute at the Center for Violence Prevention at the University of Northern Iowa in Cedar Falls, Iowa.  As director, he oversees all campus bystander education training and implementation, curriculum infusion of bystander strategies within pre-service teacher education program, and MVP bystander training and outreach to Iowa’s K-12 school districts and colleges.  As president and CEO of Cultivating Minds, Inc., Dr.Heisterkamp served as an education consultant and researcher with the Waitt Institute for Violence Prevention on a five-year study, entitled the Sioux City Project, which sought to engage adults in talking to youth about gender violence and bullying being wrong, increase the number of youth who believe gender violence and bullying are wrong, and increase the number of youth who take action and intervene against gender violence and bullying. Dr. Heisterkamp has also co-facilitated research on a gender violence prevention program entitled, Coaching Boys Into Men.

He frequently speaks to adults and community organizations on bystander education and gender violence prevention strategies and has trained hundreds of high school and college students and educators in the Mentors in Violence Prevention Strategies (MVP), co- founded in 1993 by Jackson Katz and Northeastern University in Boston, MA.

Dr. Heisterkamp served the Sioux City Community School District as a secondary mathematics teacher, athletic coach, school counselor, and school administrator for 22 years.  He holds a masters degree in educational psychology and counseling and an advanced studies certificate and doctorate degree in secondary school administration.

Graham Goulden

Graham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland

Graham joined the Scottish Police Service in 1987 within the Lothian & Borders Police area and has spent the early period of his police service within the Edinburgh CID.  He was promoted to Sergeant in 2000 to the Scottish Police College within Probationer Training Department.  On his return to force he served within Edinburgh City Centre as a Community Sergeant.  A secondment to the Safe City Centre Project followed before his promotion in 2005 to Inspector within Force Training.  In 2007 he was seconded to work with the Trinidad & Tobago Protective Services delivering leadership training to the police, fire service, coastguard and military.

Latterly Graham was posted within HQ Safer Communities Department with responsibility for Violence Reduction.  In Summer 2009 he was seconded to the Scottish Violence Reduction Unit, a Scottish Government organisation which addresses violence through a public health lens seeking creative and innovative multi-partnership approaces to preventing violence.  Graham is leading the introduction of the Mentors In Violence Prevention Programme within the Scottish high school system.  The MVP approach has been operating in some high schools since 2012 and work is ongoing to provide a sustainable model which will widen the appraoch across Scotland.

Graham has two daughters aged 18 and 22 and lives with his partner Allie in the Scottish Borders.  Due to the numerous times he has visited Sweden his ABBA collection is growing.

Program 16th of May

Introduction

08:00

Coffee

08:15

Welcome and introductionAnna Lindqvist, Deputy Head of Cabinet, Men for Gender EqualityMagnus Loftsson, Project leader, Freedom from violence, Men for Gender Equality
Presentation of participants
MVP in the United States

08:30

Background, purpose, content and current situationJeffrey O’Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS), USA.

09:35

Sioux City Multi Partner, Multi Systemic ApproachAlan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa, USA.

10:05

Fika

10:25

Sioux City Multi Partner, Multi Systemic ApproachAlan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa, USA.

10:55

Break
MVP in Europe

11:00

The Scottish Peer to Peer systemGraham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland. 

12:00

Break

12:05

Pilot work in Swedish schoolsLena Berg, Sara Aarnivara and Dennis Nyström, Freedom from violence, Men for Gender Equality, Stockholm, Sweden with MVP-group leaders. 

13:00

Thank you!