FFV - Våldspreventivt centrum

Välkommen till FFV – Våldspreventivt centrum. Vi är en av Sveriges ledande aktörer för breda våldsförebyggande insatser med genusperspektiv för barn och unga. Vi arbetar för att etablera effektiva metoder som hindrar och lindrar konsekvenser av våld. Vi ser vårt arbete som en rättighet för barn och unga. Vi vill att alla, tjejer, killar och transungdomar, ska få leva just i frihet från våld.

Läs mer om FFV
FFVs metoder

Metoder som förändrar

FFVs metoder utgår från åskådarens möjlighet att gripa in för att hindra eller lindra konsekvenser av våld. Vi lär ut hur aktiva åskådare kan ingripa före, under eller efter en våldshändelse på ett säkert och konstruktivt sätt. De metoder vi använder oss av har visat goda resultat i vetenskapliga effektutvärderingar.

FFVs metoder

Utbildning som berör

Utbildning om våld berör oss alla. Vi är uppskattade som föreläsare, processledare, konferensanordnare, moderatorer och handledare i frågor om maskulinitet, våld och prevention. Vi har utbildat 100-tals professionella och frivilliga från skola, socialtjänst, hälsovården, preventionssamordnare, kriminalvård, ideella organisationer med flera. Många har gillat att vi både är förankrade i forskning och praktiskt arbete och kan visa hur vi arbetar konkret med våldsförebyggande metoder.

Arrangera en utbildning med oss

5 Days of Violence Prevention

Läs mer!

Metoder som förändrar

Vi har utvecklat effektiva metoder för att minska riskfaktorer och främja skyddsfaktorer för våld i ungas nära relationer.

Utbildning som berör

Vi erbjuder utbildning och handledning i hur ni själva kan arbeta brett och tidigt med våldsprevention.

Bibliotek om våldsprevention

Ta gärna del av den kunskap och de resurser som vi sammanställt i vårt bibliotek om våldsprevention.

Blogg

5 Days of Violence Prevention

Upplev unika dagar i Stockholm med möjlighet till dialog med några av världens främsta experter på unga, maskulinitet och våldsprevention

Utbildning i Response 
Based Practice

Två dagars utbildning i Response Based Practice för professionella och frivilliga som i samtal möter unga.

Internationellt expertmöte

Exklusivt möte endast för inbjudna experter, strateger, politiker och media.

Seminarium med global dialog

Seminarium för professionella, politiker och frivilliga.

Seminarium om MVP i världen

Om Mentors in Violence Prevention för metodintresserade.

Wow. Intressant...

5 days of violence prevention, Stockholm den 12-16 maj 2014.

Läs mer!

Inget ingripande är för litet

Inspireras av en rad modiga exempel

Använd vår kampanj på din skola

Beställ affischer

Utvärdering, kvalitetssäkring och effekter

Två elevers röster från våra utvärdering efter att de deltagit i Mentors in Violence Prevention (MVP) om att gripa in i framtiden.

Jag lägger mig i för att jag bryr mig om andra.

Kille

Vi måste lägga oss i – det är enda sättet att få slut på våldet.

Tjej


Elevers utvärderingar

Vi kvalitetssäkrar vårt arbete på många sätt. Så här upplever elever våra metoder.

  • Lyssnad på 89%
  • Viktigt för mig 80%
  • Tycker om det vi gjorde 78%

Mer om utvärdering och effekter?

Evidens - Ja tack!
Arvsfonden
FFV - våldspreventivt centrum
Män för Jämställdhet